Oferte de munca

 

Daca iti doresti sa faci parte din echipa noastra trimite prin e-mail CV-ul tau la iasiangajare@gmail.com.

 

In prezent se fac selectii pentru :


1. Departamentul Resurse Umane          ( domiciliu stabil in Iasi )


Responsabilitati si sarcini:

- Planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane 
- Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii 
- Asigura anuntarea la AJOFM a locurilor vacante, precum si in presa, in incinta intreprinderii si stabileste data concursului 
- Participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de incadrare si promovare a personalului 
- Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei 
- Urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si sanctionarea persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM 
- Planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele societatii 
- Elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia 
- Tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate 
- Controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare 
- Coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor 
- Coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post 
- Coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si BDS, precum si pe cea de protectie a muncii 
- Realizeaza si raporteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc. 
- Coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama si RI 
- Participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor 
- Elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul biroului 
- Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu 
- Coopereaza cu ceilalti angajati ai biroului si ai societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia 
- Mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune Oficiului de Calcul 
- Executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu 
- Pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute 
- Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii 
- Respecta normele de securitate, impuse de societate 
- Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil 
- Respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii 
- Respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le cunoasca si sa le respecte 
- Analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste implementarea actiunilor corective 
- Efectueaza instructajul periodic, in domeniul protectiei muncii si PSI 
- Urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca 
- Realizeaza studii de previziune privind dinamica Departamentului de Resurse Umane din cadrul companiei 
- Consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali etc. 
- Consiliaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale 
- Stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor 
- Supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor controalelor managerilor 
- Supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor 
- Participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca 

 

2. Deprtamentul Aprovizionare                  ( domiciliu stabil in Iasi )

 

Responsabilitati si sarcini:

 
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura finalizarea concreta a planurilor de investitii si aprovizionarea cu marfurile/echipamentele/aparatele comandate.

Activitati principale:
- Efectuarea comenzilor de marfuri la furnizori;
- Negocierea conditiilor comerciale (in special a preturilor si termenelor de livrare) cu furnizorii;
- Urmarirea confirmarilor de comanda si a livrarilor de la furnizori pana la intrarea marfurilor in depozitul companiei;
- Informarea departamentelor vizate asupra sosirii marfurilor comandate;
- Centralizarea comenzilor de investitii de la toate departamentele companiei;
- Emiterea comenzilor catre furnizori pentru bunurile de investitii si urmarirea lor pana la livrarea- receptia (de) catre departamentul beneficiar si  dupa caz  pana la punerea in functiune.

- Inscrie in registre operatiunile efectuate ( ordine de plata, remiteri bancare, emiteri facturi, evidenta incasari )

- Centralizarea comenzilor de aprovizionare de la departamentele de vanzari si service;
- Cercetarea pietei pentru a obtine cele mai bune oferte d.p.d..
- Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii;
- Este responsabil pentru emiterea comenzilor catre furnizori (privind bunurile de investitii) si urmarirea lor pana la livrarea/receptia catre departamentul beneficiar si - dupa caz pana la punerea in functiune.

- Efectueaza operatiunile bancare ( plati furnizori, ordine de plata bugetare, etc ) si intocmeste setul de documente pentru platile electronice

- Introduce si valideaza date pe suport magnetic

- Introduce, valideaza si prelucreaza datele contabile prin intermediul programului informatic ( programul de contabilitate )

- Transfera pe suport magnetic datele necesare

- Salveaza periodic datele introduse ( copie de siguranta ). Restaureaza in caz de nevoie datele salvate.

- Raspunde de conformitatea datelor introduse din documentele contabile.

- Intocmeste componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora

- Duce la indeplinire orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhica


 

3. Departamentul Vanzari          ( domiciliu stabil in Sibiu,Brasov )

 

Responsabilitati si sarcini:

Activitati principale:
- Receptioneaza marfurile conform facturilor si sesizeaza in scris neregulile constatate.
- Pregateste marfurile pentru expedierea catre client
- Aranjeaza produsele pe rafturi, fara deteriorarea acestora.
- Marcheaza cu preturi produsele din magazin , conform catalogului.
- Confirma cantitativ comanda clientului pentru facturare.
- Verifica periodic stocurile din magazin
- Conoaste toate produsele si utilitatea acestora, fiind in stare sa informeze clientul despre toate produsele.
- Impacheteza produsele pe care le vinde clientilor.
- Manipuleaza marfa.
- Prezinta oferta firmei la potentialii clienti
- Vinde produsele firmei atat la clientii existenti cat si la posibili noi clienti.
- Elibereaza tuturor clientilor bonuri de casa.
- Propune clientilor existenti noi comenzi .
RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA
a. In raport cu alte persoane
- Coopereaza cu managerul, administratorul,
- Onestitate si confidentialitate in raport cu persoanele din interior si exterior cu care este in contact
- Raspunde la solicitarile superiorilor.
b. In raport cu aparatura si materialele utilizate
- Utilizeaza cu responsabilitate materialele si aparatura din dotare
- Anuntarea eventualelor defectiuni aparute
c. In raport cu sarcinile de munca
- Raspunde de buna relationare cu clientii existenti
- Raspunde de mentinerea unei bune evidente a incasarilor
d. In raport cu securitatea muncii
- Respectarea normelor de securitate in munca 
Autentificare
Adresa de e-mail:

Introduceti parola

 
Newsletter